مهد کودک و پیش دبستانی آوان

آب بازی

بازی با آب یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین فعالیت‌های تابستانی برای کودکان است. آب جذبه ای سحرآمیز برای آنها دارد . کودکی که با آب بازی می کند، در حال یادگیری مفاهیم علت و معلول گرما و سرما، جاری شدن و فرو رفتن است. آب بازی باعث تخلیه‌ی هیجانات کودک و احساس آرامش در او می‌شود.