مهد کودک و پیش دبستانی آوان

آشپزی

آشپزی باعث لذت، بازی و یادگیری به‌صورت توأمان در کودک می‍شود.با تقسیم وظایف، آداب همکاری و انجام کار گروهی را می‌آموزد. با لمس مواد غذایی و مخلوط کردن آن‌ها با یکدیگر، با قوانین طبیعت آشنا می‌شود و از شناخت و کشف آن‌ها لذت می‌برد.به خاطر انجام کارهایی مانند بریدن، خرد کردن و هم زدن مهارت‌های حرکتی خود را تقویت می‌کند.