مهد کودک و پیش دبستانی آوان

۱) استفاده از راهبردهای شناختی در پرورش کودک
رشد جریانی مرحله‌ای و به هم پیوسته است و یادگیری برخی مهارت‌ها مستلزم یادگیری مهارت‌های پایه است. مهارت‌هایی چون حل مسأله، دستیابی به اطلاعات، شیوه‌های فکر کردن، فن بیان و ارتباط گیری. کودکان در روند آموزش باید آزاد باشند تا تجربه کنند، دست به آزمایش بزنند و درباره‌ی موضوعات مختلف به بحث و گفت‌وگو بپردازند چرا که شناخت و اکتشاف بدون آزادی عمل میسر نیست. نکته‌ی بعدی صبر داشتن برای جذب آموخته‌ها در کودک است. هر موضوع جدیدی برای اینکه بتواند تبدیل به آموخته‌ای در کودک شود یا باید با آموخته‌های قبلی هماهنگ شود و یا کودک برای درک آن پایه‌هایی را در ذهن خویش سامان دهد و این فرآیند نیاز به صبوری در حین آموزش دارد. پرسش و ترغیب روحیه‌ی پرسش‌گری یکی از راهکارهای مهم در توسعه‌ی ادراک کودک است.
۲( بهبود مهارت‌های کلامی و یادگیری زبان
مهارت‌های کلامی شامل خواندن، شنیدن کلمات، مکالمه، توانایی فکر کردن و استدلال، بحث گروهی و نوشتن است. سرعت پیشرفت مهارت‌های کلامی و گفتاری در کودکان متفاوت است و باید با تمرین‌ها و بازی‌های کلامی این توانایی را در سنین پیش از دبستان در کودک توسعه داد، چرا که وقتی کودک وارد مدرسه می‌شود از او خواسته می‌شود به دستورالعمل‌ها گوش داده و به آن عمل کند، کودکی که نتواند به درستی آن ها را متوجه شود از بقیه گروه عقب می‌ماند به علاوه‌ی اینکه یادگیری سایر مهارت‌ها بر پایه یادگیری مهارت‌های زبانی است. بنابراین باید در محیط مهد کودک از قصه گویی، خواندن حکایت‌ها و متل‌ها و شعرها، بازی‌های نمایشی و وانمودی، تمرین‌های آوا ورزی و الفبا ورزی و گوش دادن به انواع ریتم‌ها و موسیقی‌ها در جهت توسعه و رشد مهارت‌های کلامی در کودکان بهره برد.
۳( رشد اجتماعی کودک
محیط خانه و آموزش والدین به تنهایی برای اجتماعی کردن کودک کافی نیست و کودکان برای رسیدن به رشد اجتماعی نیاز به محیطی دارند که در آن از طریق تعامل با همسالان و دوست یابی، فعالیت‌های گروهی، فراگیری مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی، آداب معاشرت، قوانین زندگی اجتماعی و فراگیری ارزش‌های زندگی و ارزش‌های اخلاقی به توانمندی و مهارت زندگی اجتماعی دست یابند. مهد کودک این امکان را فراهم می‌کند تا کودکان از حالت غیر اجتماعی به اجتماعی و حالت انفرادی به غیر انفرادی گرایش پیدا کنند.