مهد کودک و پیش دبستانی آوان

هدف ما ایجاد فضایی سازگار با روح کودکان است تا در آن شادی و امنیت را تجربه کنند و در جهت رشد همه جانبه گام بردارند، مهارت های خود استقلالی را بیاموزند و بند‌های وابستگی را بگسلند. بر این باوریم که رشد بدون غلبه بر موانع امکان پذیر نخواهد بود از این رو به او فرصت تجربه شکست خواهیم داد تا از آن پلی برای پیروزی بسازد.در بازی ها به او فرصت نقش بازی کردن خواهیم داد و پیام های خود را در قالب قصه به او خواهیم رساند. کودک در فعالیت‌های متنوع فرصت فراگیری مفاهیم شراکت، همکاری ، صبر، دوستی، نظم، رعایت قوانین، احترام به خود و دیگران را در قالب ارزشهای زندگی خواهد آموخت تا در آینده صلح و نوع‌دوستی را پاس دارد.