مهد کودک و پیش دبستانی آوان

جدول تغذیه

تغذیه سالم، تنوع، مواد اولیه با کیفیت و تازه و استفاده از جوانه ها پایه ی  برنامه ی تغذیه در آوان است. شکر گزاری برای نعمت های خداوند، برای وجود پدر و مادر و برای شادی و سلامتی را هر روز هنگام صرف غذا تمرین به صورت جمعی تمرین می کنیم
جدول تغذیه بهمن
جدول تغذیه دی
جدول تغذیه آذر
جدول تغذیه آبان
جدول تغذیه مهر