مهد کودک و پیش دبستانی آوان

بیان خلاق

در این کارگاه کودکان متریال‌های مختلف را  برای خلق آثار هنری تجربه می‌کنند. هدف این کلاس تقویت حواس پنج‌گانه، دست ورزی، آشنایی با هنر و روحیه کار گروهی در کودکان است.