مهد کودک و پیش دبستانی آوان

با بهار آغاز کردیم، فصل شکفتن از نو. مهد کودک و پیش‌دبستانی آوان با بهره‌گیری از دانش  و تجربه ۲۵ ساله در امر آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین، استفاده از مربیان متخصص و متعهد و برنامه‌ی مدون طبق به روز ترین الگوهای آموزشی دنیا  و برای کمک به مادران و پدران در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان زیر ۶ سال تأسیس شده‌است.