مهد کودک و پیش دبستانی آوان

انسان موجودی است منعطف که هر روز می‌تواند برای بهتر شدن تغییر کند و با تکیه بر این اصل باید برای کودکان فرصت و فضایی را فراهم کرد تا بتوانند با این ذهنیت مثبت رشد پیدا کنند. از طرفی توسعه‌ی ادراک در کودکان که شامل احساس، تفکر و تعقل،بیان فکر و حل مسأله به مراتب مهم‌تر از انباشت اطلاعات در کودکان است؛ اطلاعاتی که احتمالاً هیچ‌گاه به کار وی نمی‌آیند. خلاقیت و فرصت آزادی عمل از ارکان مهم آموزش در آوان است. در این مجموعه سعی داریم روابط بین فردی کودکان را ارتقا ببخشیم زیرا بر این باوریم تا زمانی که روابط میان کودکان بهبود نیابد هیچ جریان آموزشی نمی‌تواند اثر گذار باشد. کودکی که در خساست خود مانده است و یا در حسادت غرق است و یا احساس خود شیفتگی دارد نمی‌تواند از کسی یا پیزی یاد بگیرد و یا به کسی یاد بدهد. بنابراین آموزش ارزش‌های زندگی برای حضور در جامعه انسانی برای ما در اولویت قرار دارد. ارزش‌هایی چون صلح، دوستی، همکاری، مسئولیت‌پذیری و