مهد کودک و پیش دبستانی آوان

رویکرد آموزشی در آوان

انسان موجودی است منعطف که هر روز می‌تواند برای بهتر شدن تغییر کند و با تکیه بر این اصل باید برای کودکان فرصت و فضایی را فراهم کرد تا بتوانند با این ذهنیت مثبت رشد پیدا کنند. از طرفی توسعه‌ی ادراک در کودکان، شامل احساس، تفکر و تعقل،بیان فکر و حل مسأله به مراتب مهم‌تر از انباشت اطلاعات در کودکان است؛ اطلاعاتی که احتمالاً هیچ‌گاه به کار وی نمی‌آیند. خلاقیت و فرصت آزادی عمل از ارکان مهم آموزش در آوان است. در این مجموعه سعی داریم از ایجاد فضای مقایسه، رقایت و برد و باخت میان کودکان پرهیز کنیم و روابط بین فردی کودکان را ارتقا ببخشیم چرا که بر این باوریم تا زمانی که روابط میان کودکان بهبود نیابد هیچ جریان آموزشی نمی‌تواند اثر گذار باشد. بنابراین یادگیری مشارکتی، کار گروهی و
 
 آموزش ارزش‌های زندگی برای حضور در جامعه انسانی برای ما در اولویت قرار دارد. ارزش‌هایی چون صلح، دوستی،شادی، همکاری و مسئولیت‌پذیری.