مهد کودک و پیش دبستانی آوان

معماری

هنر خلاقه و معماری ارزشمند، تنها با دستان هنرمندان خلاق و معماران توانمند خلق نمی شوند، بلکه پیدایی، رشد و شکوفایی آن ها مستلزم وجود جامعه ای آگاه و هنرشناس و شهروندانی آشنا و علاقه مند به موضوع هنر و معماری است. شهروندانی که معماری را بشناسند، حس زیبایی شناسی و دید تحلیلی و نقادانه ی آن ها نسبت به کیفیات و ویژگی هایی که یک اثر معماری را می سازند، تربیت شده و کارآزموده باشد؛ و به شهر و محیطی که در آن زندگی می کنند، اهمیت می‌دهند و این شناخت و آموزش، آن گاه عمیق تر، درونی تر و اصیل تر خواهد بود که بنیان های آن از کودکی، از مهم ترین سال های دریافت و یادگیری، گذاشته شده باشد.

اهداف کلی این کلاس:

آشنایی با معماری سنتی ایران

آشنایی با مفهوم حجم و فضا سازی

تجربه هنری

غنای بصری

شناخت نمادها و المان‌های شهری