مهد کودک و پیش دبستانی آوان

نجاری

  • هماهنگی میان دست و چشم
  • کمک به رشد ذهنی کودک
  • پرورش خلاقیت در کودکان
  • افزایش اعتماد به نفس
  • یادگیری به اشتراک گذاری و همکاری با دیگران
  • توسعه برنامه ریزی و مهارت های حل مسئله
  • یادگیری کار با ابزار به صورت امن