مهد کودک و پیش دبستانی آوان

نجوم

در این کلاس به ارائه مباحث نجوم جهت آشنا شدن کودکان با مفاهیم اولیه و اصلی جهان اطراف ما می باشد . برای نیل به این هدف از تصاویر ـ فیلم ها ـ  نرم افزار های نجومی مرتبط ـ انواع بازی ها و نمایش های نجومی که توسط کودک انجام می پذیرد و همچنین نقاشی ـ کاردستی و انواع جورچین های نجومی استفاده میگردد. نجوم به ما یادآوری می کند زمین تنها سیاره ای است که از آب و حیات برخوردار است و باید مراقب آن باشیم