مهد کودک و پیش دبستانی آوان

نمایش خلاق

خلاقیت را می توان جزء جدانشدنی هر هنری دانست از جمله هنر نمایش. از هنر نمایش نیز می توان به نمایش خلاق اشاره نمود که براساس بازی نمایشی بوجود می آید و یک شکل طبیعی نمایش برای کودکان است. درحقیقت نام دیگر نمایش خلاق را می توان نمایش غیررسمی دانست که در آن صحنه ای وجود ندارد و اعمال و گفتار کودکان بداهه شکل می گیرد. مربی با کودکان حرف می زند تا نظرهای آنها شکوفا شود. این نظرها در تمرین ها و بازی های نمایشی پرورش می یابد.

اهداف کلی این کلاس:

کمک به رشد کلامی کودک

کسب مهارت گوش کردن و کمک به تقویت آن

رشد قدرت تخیل

توانایی اندیشیدن خلاقانه

شناخت هنر نمایش به طور عام

شرکت در فعالیت‌های جمعی