مهد کودک و پیش دبستانی آوان

ژیمناستیک

ژیمناستیک ورزشی است که در آن حرکات نیازمندِ قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن به نمایش گذاشته می‌شود. ژیمناستیک از تمرینات ورزشی که در یونان باستان انجام می‌شد، تکامل پیدا کرده و در سطح بین‌المللی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک اداره می‌شود.
  • افزایش قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و استقامت
  • ترازدرست بدن در حال راه رفتن، ایستادن، پریدن و غیره
  • افزایش چابکی و هماهنگی
  • ایجاد آگاهی از بدن
  • آگاهی از چگونگی روابط اعضای بدن با یکدیگر
  • آگاهی از برقراری ارتباط با دیگران
  • ایجاد اعتماد به نفس و نگرش مثبت نسبت به بدن خود